برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 10آگوست

10 آگوست سال 1523

جنگ خونین میان طرفداران كلیسا با تاراجكنندگان پروتستان كه از روز 2 ژوئن 1522 میلادی به غارت كلیساها پرداخته بودند ،با شكست سخت غارتگران پایان یافت و در حدود 10 هزار نفر از پروتستانها در این جنگ به قتل رسیدند .غارتگران دستور لوتر را در باره ضبط اموال كلیسا به نفع جامعه پروتستان سوص تفسیر كرده و به غارت و ویرانی كلیساها به نفع خود پرداخته بودند.

10 آگوست سال 1678

ایالت وسیع" پومرانی "با وساطت و فشار لویی چهاردهم پادشاه فرانسه كه حمایت از سوئد را به عهده داشت ،به سوئدیها پس داده شد و پروس از كلیه دعاوی خود نسبت به این سرزمین صرفنظر كرد .فردریك گیوم معروف به" منتخب كبیر "پادشاه پروس .بعد از دو سال جنگ كه از روز 11 فوریه 1676 تا روز 20 آوریل 1678 میلادی طول كشید ،این سرزمین را فتح كرده بود .به روز 11 فوریه 1676 مراجعه شود

10 آگوست سال 1793

فردیناند اول ،امپراتور اتریش در قرن نوزدهم در" وین "پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت پس از 42 سال كه از سنش گذشت ،بر مسند امپراتوری نشست و دوران فرمانروایی وی 13 سال به طول انجامید .به علت وجود پارهای انقلابات آزادیخواهی علیه وی ،فردیناند اول روز 2 دسامبر 1848 سلطنت را به برادرزادهاش واگذاشت و خود در 1875 مرد .به روز 19 سپتامبر 1875 مراجعه شود

10 آگوست سال 1822

قیام خونین و دامنهدار میهنپرستان و آزادیخواهان بلژیك برای جدا شدن از هلند و بدست آوردن آزادی و استقلال از دست رفته خویش آغاز شد .این قیام كه گاه به اوج شدت میرسید و گاه موقتاش خاموش میشد ،بعد از این كه آخرین قیام در 22 مارس 1830 میلادی سركوبی شد ،به علت وعده استقلالی كه هلندیها دادن پایان یافت .بلژیك روز 16 اكتبر 1830 مستقل شد .به روز 22 مارس 1830 مراجعه شود

10 آگوست سال 1945

پوتسدام نواحی شمالی سرزمین كره ،كه تا قبل از به زانو درآمدن و شكست خوردن ژاپن متعلق به آن كشور بود ،به موجب تصمیماتی كه در كنفرانس در ماه ژوییه 1945 گرفته شده بود ،به تصرف نیروهای ارتش سرخ شوروی درآمد و روسها تا مدار 38 درجه ،كه كره را به دو قسمت میكند مستقر شدند .نیمه جنوبی كره را ،آمریكاییها در 8 سپتامبر همان سال اشتغال كردند .به روز 8 سپتامبر 1945 مراجعه شود

10 آگوست سال 382

سلطنت" شاپور سوم "دوازدهمین شاهنشاه سلسله معروف ساسانی ،بعد از مرگ عموی وی" اردشیر دوم - اردشیر درازدست "آغاز شد .در زمان او بار دیگر جنگ بین ایران و روم بر سر ارمنستان آغاز شد كه منجر به تقسیم ارمنستان در 14 ژانویه 385 بین دو كشور گردید و قسمت شرقی كه وسیعتر بود به ایران رسید" .شاپور سوم "روز 6 سپتامبر سال 388 مرد .به روز 6 سپتامبر 388 مراجعه شود

10 آگوست سال 830

"اسكات - اریژن "كشیش و فیلسوف و متفكر معروف انگلستان در قرن نهم میلادی در ایرلند متولد شد ولی چون همه تحصیلات و اقامتش در انگلستان گذشت به انگلیسی معروف شد .مطالعات و تحقیقات وی درباره تطبیق فلسفه و مذهب از آثار بسیار ارزشمند و مفید قرن نهم میلادی است" .جان - اسكات - اریژن "روز 24 ژانویه 880 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 2 ژوئن 1522 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی