برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 13آگوست

13 آگوست سال 1497

اولین سفر اكشتافی" امریكووسپوسی "دریانورد بزرگ ایتالیایی كه در خدمت پادشاه اسپانیا بود برای كشف اراضی تازهای در سرزمینی كه كریستف كلمب مكتشف اولیه آن بود ،آغاز شد و بعدها نیز نام آن سرزمین را به یاد او" آمریكا "گذاشتند .وی كه از اهالی فلورانس بود ،به سال 1451 میلادی متولد شده و به سال 1512 میلادی مرده بود به روز 9 مه 1451 و 21 ژوییه 1512 مراجعه شود

13 آگوست سال 1579

پس از قریب به سه سال كه از اعلام استقلال" جمهوری ایالات متحده پیبا "یا كشور جمهوری هلند ،به موجب اتحادیه" گان "میگذشت ،آن اتحادیه و استقلال به هم خورد و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا مجدداش بر هلند فرمانروا شد .هلندیها كه به فرمان" گیوم دوناسو "از روز 28 مارس 1572 میلادی قیام كرده بودند ،روز 17 ژوئن 1576 در" گان "با هم متحد شده و تشكیل یك دولت جمهوری داده بودند.

13 آگوست سال 1704

پیروزی دوم" هوشتات "در جنگی به همین نام كه در محل هوشتات در سرزمین باویر اتفاق افتاد ،نصیب سرداران متحد آلمانی و انگلیسی شد و فرانسویان كه روز 20 سپتامبر 1703 میلادی در همین محل پیروز شده بودند ،به سختی شكست خوردند و به ایتالیا گریختند .در این جنگ" اوژن - دوساووا "سردار ارتش آلمان و اتریش و" مارلبرو "سردار نیروهای متحد هلند و انگلستان بود.

13 آگوست سال 1767

"ژان پنجم "اولین پادشاه كشور برزیل در" لیسبون "پایتخت پرتغال قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه از خاندان سلطنتی پرتغال بود ،مقام نایبالسلطنه داشت و چون بر اثر سختگیریهای وی مردم پرتغال علیه او شورش كردند ،به برزیل كه در آن زمان مستعمره پرتغال در آمریكای جنوبی بود رفت و از روز 4 آوریل 1808 با عنوان ژان پنجم در آن سرزمین به سلطنت پرداخت .به روز 25 فوریه 1821 مراجعه شود

13 آگوست سال 1863

"دلاكروا "نقاش بزرگ فرانسوی پس از 65 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام كامل او" فردیناند - ویكتور - اوژن دلاكروا "بود و روز 30 آوریل 1798 میلادی متولد شد .اولین اثر معروف او" ویرژیل و دانته در جهنم "نام داشت و شاهكار او" قتل عام كیوس "بود .از سایر آثار" دلاكروا "میتوان" زنان الجزیرهای - پیتای - و ژرژ ساندوشوپن "را نام برد .به روز 30 آوریل 1798 مراجعه شود

13 آگوست سال 1910

"فلورانس - نایتینگل "موجد پرستاری و اولین پرستار جهان ،پس از 90 سال زندگی افتخارآمیز ،بدرود حیات گفت .وی روز 12 مه 1820 میلادی در شهر زیبای" فلورانس "ایتالیا متولد شده بود ولی از لحاظ ملیت انگلیسی بود .در جریان جنگ تاریخی كریمه" نایتینگل "پرستاران را به كمك مجروحین برد و به این ترتیب پرستاری نوین بنیانگذاری شد .به روز 12 مه 1820 مراجعه شود

13 آگوست سال 1920

جنگ لیتوانی و لهستان كه در شرایطی نامساوی آغاز شده بود ،با شكست لیتوانیها پایان یافت و در جریان این جنگ كه نیروهای دو كشور به نسبت 1 و 5 میجنگیدند ،لهستان كه نسبت به اراضی وسیعی از خاك لیتوانی ادعای مالكیت داشت موفق به تصرف همه اراضی مورد ادعای خود شد ولی دوباره آن چه را كه تصرف كرده بود در 25 آوریل 1939 به آن كشور پس داد .به روز 16 فوریه 1918 مراجعه شود

13 آگوست سال 1941

"جمس جویس "نویسنده موشكاف و ادیب مشهور ایرلندی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،پس از 69 سال زندگی بدرود حیات گفت .جمس جویس روز 1 فوریه 1872 میلادی در" دوبلین "كه امروزه پایتخت جمهوری ایرلند است متولد شده بود .از مهمترین آثار جمس جویس) اولیس - تعبیدشدهها و موسیقی مجلسی (را باید نام برد .به روز 1 فوریه 1872 مراجعه شود

13 آگوست سال 1960

كشور" جمهوری آفریقای مركزی "یكی دیگر از مستعمرات سابق فرانسه در قاره آفریقا به استقلال رسید .این كشور كه در مركز آفریقا قرار گرفته است 61500 كیلومتر مربع وسعت و در حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت جمهوری" آفریقای مركزی "شهر زیبای" بانكی "است كه در جنوب غربی آن كشور است .این كشور از شمال به جمهوری چاد ،از مشرق به سودان و از جنوب به كنگو محدود است.

13 آگوست سال 1961

دیواركشی بین دو منطقه غربی و شرقی برلین آغاز شد .برلین در پایان جنگ دوم جهانی از طرف چهار كشور روسیه - انگلیس و فرانسه و آمریكا اشتغال شد .بعدها از اتحاد سهمیه سه دولت غربی) برلن غربی (بوجود آمد و چون سكنه برلن شرقی مرتب به برلن غربی میگریختند ،مقامات روسی دیواری به طول 15 كیلومتر و به ارتفاع 2/5 متر بین دو برلن ایجاد كردند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی