برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی 15آگوست

15 آگوست سال 1546

جنگ تاریخی" موهل برگ "كه در ناحیهای به همین نام در آلمان میان كاتولیكها و پروتستانها آغاز شده بود با شكست سخت پروتستانها پایان یافت .جنگ موهلبرگ اولین جنگ بزرگ این دو مذهب است .در این جنگ امرای آلمانی كه پیرو مذهب" مارتین لوتر "بودند با" شارلكن "امپراتور بزرگ كاتولیك روبرو بودند .به روز 12 آوریل 1531 و 19 ژوئن 1546 مراجعه شود

15 آگوست سال 1650

"گیوم دورانژ "یا" گیوم سوم "پادشاه معروف انگلستان و شاهزاده نامدار هلندی ،در شهر" های "متولد شد .وی در جریان استمداد مردم انگلستان علیه ظلم و جور ژاك دوم ،به انگلستان حمله كرد و در سال 1689 میلادی ،با عنوان گیوم سوم پادشاه انگلستان و اسكاتلند شد و پس از 13 سال سلطنت كه قسمتی از آن را با همسرش شریك بود ،روز 19 ماس 1702 مرد .به روز 19 مارس 1702 مراجعه شود

15 آگوست سال 1761

معاهده سه كشور فرانسه - اسپانیا و ناپل به ابتكار و همت" دوك دوشوازول "وزیر خارجه فرانسه به امضاص رسید .این معاهده پس از شكستهای فراوانی كه لویی پانزدهم در نقاط مختلف دنیا منجمله هندوستان و آمریكا از انگلیسیها خورده بود امضاص شد هدف فرانسه از ایجاد این اتحاد سه گانه ،استفاده از نیروهای آن ممالك بود .مفاد این معاهد هرگز اجرا نشد.

15 آگوست سال 1769

"ناپلئون بناپارت "یكی از تاریخیترین و معروفترین امپراتوران فرانسه در" آژاكسیو "در جزیره كرس قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در انقلاب فرانسه ژنرال بود و به سبب فتوحات درخشانی كه كرد در 18 مه 1804 میلادی به امپراتوری فرانسه رسید .وی جنگهای متعدد برای ازدیاد حیثیت سیاسی و نظامی فرانسه كرد و سرانجام در تبعیدگاه سنتهلن روز 5 مه 1821 میلادی مرد 15&" .اوت 1769 میلادی جزیره" كرس "در دریای مدیترانه به تصرف فرانسه درآمد و سلطه فرانسه بر این جزیره هنوز هم ادامه دارد .جزیره كرس تا قبل از این كه توسط فرانسویها اشغال شود ،متعلق به ایتالیا بود .روز 5 ژانویه 1737 میلادی لویی 15 طی قراردادی با مردم بندر ژن ،تعهد كرد كه از كسر دفاع كند تا بدست انگلیسیها نیفتد و 32 سال بعد در این روز ،كرس رسماش به تصرف فرانسه درآمد.

15 آگوست سال 1799

"بارتلمی ژوبر "سردار شجاع و ژنرال محبوب فرانسه در دوران انقلاب در جنگ" نووی "به قتل رسید" .ژوبر "روز 21 اكتبر 1769 میلادی متولد شده و پس از رسیدن به درجه ژنرالی به جنگ با دشمنان خارجی انقلاب رفته بود" .سییس "یكی از رجال فرانسه و عضو هیاصت مدیره او را برای یك كودتا در نظر گرفته بود كه با قتل او نقشه باطل شد و ناپلئون بناپارت به جای او عامل كودتا شد.

15 آگوست سال 1857

شورش و قیام تاریخی" هند "علیه سلطه انگلیسیها در آن سرزمین آغاز شد .در آن زمان ،سراسر هند تحت سلطه انگلیسیها بود و هندیها از دخالت در كارهای ممنوع بودند .برای دفع سلطه انگلستان به بهانه این كه فشنگهای سربازان هندی با روغن خوك و چربی گاو آغشته میشود و این مخالف مقررات مذهبی مسلمانان و هندوهاست شورش آغاز شد .با وجود پیروزیهای اولیه هندیها ،در پایان سركوب شدند.

15 آگوست سال 1868

شورش مردم" چك "برای بدست آوردن استقلال علیه امپراتوری اتریش آغاز شد و در آن زمان بسیاری از ممالك امروز بالكان جزص امپراتوری اتریش بودند .وقتی امپراتور اتریش به مجارها استقال داخلی داد چكها نیز درصدد كسب استقلال برآمدند و چون امپراتور به درخواست آنان توجهی نكرد شورش كردند .این شورش به طور متناوب تا انقراض امپراتوری اتریش ادامه داشت.

15 آگوست سال 1914

ترعه معروف" پاناما "پس از 11 سال كه از آغاز حفر آن میگذشت طی تشریفات رسمی افتتاح شد و به این ترتیب دو اقیانوس اطلس و آرام كه اولی در ناحیه مشرق و دومی در طرف مغرب آن قرار داشتند به هم مربوط شدند .حفار اولیه این ترعه فرانسویها بودند ولی آمریكاییها آن را تمام كردند .فاصله ترعه از دو ساحل اقیانوس 60 كیلومتر است .به روز 22 ژانویه 1930 مراجعه شود

15 آگوست سال 1939

آخرین قرارداد سیاسی میان ممالك اروپایی ،قبل از جنگ بینالملل دوم در لندن پایتخت انگلستان به امضاص رسید .به موجب این قرارداد كه یكی از علل اصلی شركت انگلستان در جنگ دوم جهانی محسوب میشود ،دو كشور انگلستان و لهستان قرار همكاری نظامی و سیاسی مشترك گذاشتند و چون آلمان روز اول سپتامبر 1935 به لهستان حمله كرد انگلستان نیز از روز 3 اوت همان سال به آلمان اعلان جنگ داد.

15 آگوست سال 1944

برای اولین بار در جریان جنگهای بینالملل دوم ،روسها وارد خاك آلمان شدند و به این ترتیب تصرف آلمان توسط نیروهای ارتش سرخ شوروی آغاز شد .در این روز روسها كه از روز 5 ژوییه همان سال تعاقب آلمانیها را در خارج از روسیه و در خاك لهستان آغاز كرده بودند ،وارد پروس خاوری شدند و این تعاقب تا روز 2 مه 1945 و شكست آلمان پایان یافت .به روز 2 مه 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی