برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 17آگوست

17 آگوست سال 1447

"فردیناند دوم "پادشاه آراگون و سیسیل كه بعدها با عنوان فردیناند پنجم پادشاه اسپانیا شد ،در" ساراگوس "پایتخت آراگون متولد شد .پدرش فردیناند اول ،قبل از وی پادشاه آراگون بود .فردیناند دوم در سال 1469 میلادی با ایزابل ملكه كاستیل عروسی كرد و اسپانیای متحد را روز 10 ژوئن 1479 میلادی بوجود آورد .وی روز 10 اكتبر 1516 میلادی مرد .به روز 10 اكتبر 1516 مراجعه شود

17 آگوست سال 1560

آخرین دوره انجمن تاریخی" ترانت "كه به همت پاپ" آدرین ششم "بنیانگذاری شده بود ،برای ایجاد اتحاد میان دول و ملل كاتولیك مذهب اروپا در شهر" ترانت "در ایتالیا آغاز به كار كرد .این انجمن معروف مذهبی كه همه بزرگان دین كاتولیك از سراسر اروپا در آن شركت داشتند ،تا روز 14 فوریه سال 1563 میلادی به طول انجامید .به روز 14 فوریه 1563 مراجعه شود

17 آگوست سال 1645

"میشل رومانوف "سرسلسله سلاطین معروف به" رومانوفها "در روسیه ،بعد از 49 سال زندگی و 32 سال سلطنت بدرود حیات گفت .میشل رومانوف كه در تاریخ از او به عنوان" میشل فئودورویچ "یا" میشل سوم "نیز نام برده شده است ،روز 1 اكتبر 1596 میلادی متولد شده و روز 2 مه 1613 میلادی به سلطنت رسیده بود .به روز اول اكتبر 1596 و روز 2 مه 1613 مراجعه شود

17 آگوست سال 1786

"فردریك دوم "معروف به" فردریك كبیر "پادشاه نامدار پروس پس از 74 سال زندگی و 46 سال سلطنت تواصم با افتخار و سربلندی ،بدرود حیات گفت .این پادشاه كه عمده ترقی و قدرت پروس بر اثر اقدامات او صورت گرفت ،روز 1 دسامبر 1712 میلادی در برلین قدم به عرصه وجود گذاشته و روز 9 مه 1740 میلادی بعد از مرگ" فردریك گیوم سلحشور "به سلطنت كشور پروس رسیده بود.

17 آگوست سال 1808

"ناپلئون سوم "امپراتور فرانسه در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش لویی بناپارت پادشاه هلند برادر ناپلئون كبیر مادرش هورتانس دختر ملكه ژوزفین همسر ناپلئون بود .بعد از شكستهای متعدد كه برای بدست آوردن سلطنت خورد ،به نمایندگی رسید و سپس در 10 دسامبر 1848 به ریاست جمهوری و بعد در 20 نوامبر 1852 به سلطنت رسید .وی در 7 ژانویه 1873 مرد .به روز 7 ژانویه 1873 مراجعه شود.

17 آگوست سال 1850

"انوره دوبالزاك "نویسنده بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم میلادی در 51 سالگی بدرود حیات گفت" .انوره دوبالزاك "به سال 1799 میلادی در" تور "قدم به عرصه وجود گذاشت .اولین اثر مهم او" رساله اراده "نام داشت و از مهمترین آثار او" زنبقدره و باباگوریو و چرم ساغری و زن سیساله "را میتوان نام برد .به روز 20 مه 1799 مراجعه شود

17 آگوست سال 1943

جزیره" سیسیل "مهمترین جزایر ایتالیا در دریای مدیترانه پس از 37 روز پایداری و مقاومت در برابر نیروهای متفقین سقوط كرد و سراسر جزیره به تصرف آمریكاییها و انگلیسیها درآمد .حمله به سیسیل كه پایگاه معتبر دریایی و هوایی آلمان و ایتالیا در جنگ دوم بود ،از روز 10 ژوییه همان سال شروع شده بود .سقوط موسولینی رهبر ایتالیا در جریان همین جنگ اتفاق افتاد .به روز 10 ژوییه 1943 مراجعه شود

17 آگوست سال 1948

كشور" كره جنوبی "به هدایت و ابتكار كشورهای متحده آمریكا و با نظارت و تصویب سازمان ملل متحد تاصسیس شد و بلافاصله 38 كشور جهان كه عضویت سازمان ملل متحد را به عهده داشتند ،آن را به رسمیت شناختند و در دسامبر همان سال ،این كشور از طرف سازمان ملل متحد تنها كشور قانونی كره شناخته شد .با تاصسیس كره شمالی در شمال كره ،مقدمات ایجاد جنگ كره فراهم شد .به روز 25 ژوئن 1950 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی