برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 21آگوست

21 آگوست سال 1524

"بایار "سردار نامآور فرانسوی كه نام اصلی او" پیر دوترل سنیور بایار "بود پس از 48 سال زندگی كه قسمت عمده آن به جنگ سپری شد ،بدرود حیات گفت .وی كه از جمله سرداران بزرگ لویی دوازدهم در جنگهای معروف ایتالیا بود روز 4 ژوییه سال 1476 میلادی در" گرونوبل "متولد شده بود .بایار بر اثر مجروح شدن در جنگ در این روز كشته شد .به روز 4 ژوییه 1476 مراجعه شود

21 آگوست سال 1699

انقلاب اجتماعی روسیه ،به رهبری پطر كبیر امپراتور نامدار روسیه آغاز شد و در این انقلاب كه پس از استقرار پطر كبیر به سلطنت روسیه شروع شد ،هدف پطر كبیر كوتاه كردن ریش و موی سر و لباسهای مردان و زنان روسی بود كه آنان را به صورت نیمه وحشیان درآورد بود .پس از مبارزات فراوان میان مرتجعین و تزار ،سرانجام پطر كبیر پیروز شد و انقلاب به نتیجه رسید .به روز 18 مه 1718 مراجعه شود

21 آگوست سال 1711

قرارداد معروف به" پیمان زاتمار "در ناحیهای به همین اسم در هنگری) مجارستان امروزی (میان شورشیان مجار كه برای بدست آوردن حقوق و امتیازات خود از روز 1 ژانویه 1704 میلادی با امپراتور اتریش به جنگ پرداخته بودند .با ژوزف اول امپراتور اتریش امضاص شد .این قرارداد سبب شد تا سراسر هنگری با موافقت خود مجارها به تصرف اتریشیها درآید .به روز 1 ژانویه 1704 مراجعه شود

21 آگوست سال 1836

"سییس "یكی از برجستهترین و مشهورترین سیاستمداران فرانسه در دوران انقلاب كبیر و جمهوری اول آن كشور ،پس از 52 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام كامل او" امانوئل - ژوزف - سییس "بود و روز 6 ژانویه 1782 میلادی در" فرژوس "متولد شده بود .وی قبل از شروع به كارهای سیاسی روحانی بود و بعد از آغاز انقلاب جزص سران موئثر انقلاب محسوب میشد.

21 آگوست سال 1912

"آلبانی "كوچكترین ممالك شبه جزیره بالكان به استقلال داخلی رسید و این استقلال ،در كنفرانس دول بزرگ اروپایی كه فرانسه و انگلیس و روسیه و ایتالیا در شمار آنها بودند اعلام شد .این كشور كه بیش از دو هزار سال مورد تاخت و تاز قوای مختلف از ملل مختلف بود ،در آن زمان جزص ایتالیا بود .سه سال بعد روز 19 آوریل 1946 مراجعه شود

21 آگوست سال 1945

"رینولد نیكلسون "ادیب برجسته انگلیسی پس از 77 سال زندگی بدرود زندگی گفت .این مرد كه در ادبیات ایران دست داشت ،مرید مولانا جلالالدین رومی ،عارف و شاعر بزرگ ایرانی بود و اولین ترجمه از اشعار مثنوی به طور كامل توسط او بود .پروفسور رینولد نیكلسون كه 25 سال از عمر خود را به تحقیق درباره مثنوی گذرانده بود روز 15 اوت 1868 متولد شده بود .به روز 5 اوت 1868 مراجعه شود

21 آگوست سال 983

قیام خونین اقوام" وانده "كه از اقوام نیمه وحشی معروف قرن دهم میلادی اروپا ،محسوب میشدند علیه زمامداران آلمانی آغاز شد و اقوام" وانده ،"از نژاد اسلاو بودند ،علت قیام اقوام وانده ،زورگویی پادشاهان آلمانی بود كه قصد داشتند اراضی آنها را تصرف كنند .این قیام 174 سال بعد در زمان سلطنت فردریك باربروس با سركوبی آنان پایان یافت .به روز 19 اكتبر 1157 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی