برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 22آگوست

22 آگوست سال 1627

آخرین جنگ" روشل "كه در حقیقت آخرین جنگ پروتستانها و كاتولیكها در فرانسه محسوب میشود ،به تحریك انگلیسیها كه از پروتستانها حمایت میكردند آغاز شد .لاروشل ،بندر معتبر فرانسه مركز مقاومت پروتستانها بود و سرداری آنان با" گیتون "بود .پس از یك سال جنگ كه ریشلیو صدر اعظم بزرگ فرانسه خود فرماندهی كاتولیكها را داشت ،جنگ با تصرف روشل روز 29 اكتبر 1628 تمام شد.

22 آگوست سال 1698

معاهدات سهگانه میان سه پادشاه روسیه ،دانمارك و لهستان علیه شارل دوازدهم پادشاه جوان و شجاع سوئد در كپنهاك پایتخت دانمارك و مسكو به امضاص رسید .هدف از این معاهدات كه پطر كبیر پادشاه روسیه و اگوست دوم پادشاه لهستان و فدریك چهارم پادشاه دانمارك آن را امضاص كردند ،نابود كردن شارل دوازدهم بود .جنگ میان 4 كشور از 17 آوریل 1700 آغاز شد .به روز 17 آوریل و 14 مه 1700 مراجعه شود

22 آگوست سال 1818

"وارن - هیستینگز "سیاستمدار و فیلسوف و ادیب معروف انگلیسی در قرن هجدهم میلادی پس از قریب به 86 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه خدمات فراوانی به اتحاد اجتماعی میان ایران و انگلستان و هندوستان كرده بود ،به سال 1732 میلادی در شهر چرچیل در اوكسفورد متولد شده بود و سالهای آخر عمر را به تدریس علوم دینی اشتغال داشت .به روز 6 دسامبر1732

22 آگوست سال 1862

"آشیل - كلود - دبوسی "آهنگساز نامی قرون اخیر اروپا در ناحیهای به نام" سن ژرمن آله "نزدیك پاریس متولد شد .خانوادهاش مردمی هنرشناس و هنردوست بودند .در 9 سالگی ،وی وارد كنسرواتوار پاریس شد و دوره آن را با كمال موفقیت به پایان رسانید .دبوسی روز 25 مارس سال 1918 میلادی جریان سپرد .به روز 25 مارس 1918 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی