برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 24آگوست

24 آگوست سال 1572

"گاسپارد - كولینیی "دریاسالار و سیاستمدار معروف فرانسه در قرن شانزدهم میلادی پس از 53 سال زندگی ،در جریان قتل عام پروتستانها در روز 24 اوت 1572 میلادی به فرمان دوك دوگیز فرمانده كاتولیكها بدست یكی از نوكرانش به نام" بسم "كه آلمانی بود به قتل رسید .این سردار نامدار فرانسوی روز 4 آوریل 1519 میلادی قدم به عرصه وجود گذاشته بود .به روز 4 آوریل 1519 مراجعه شود

24 آگوست سال 1617

"كونسینی "ماجراجوی معروف ایتالیایی كه با دسایس سیاسی به مقام صدارت در فرانسه و بدرجه مارشالی رسیده بود ،به دست عدهای از مخالفان خود و با تصویب لویی سیزدهم كه از حركات او منتفر بود به قتل رسید .كونسینی روز 20 ژوئن 1566 میلادی در فلورانس متولد شده بود و بعد از مرگ هانری چهارم از طرف ماری دومدیسی همسر هانری چهارم ،بر فرانسه حاكم شده بود .به روز 20 ژوئن 1566 مراجعه شود

24 آگوست سال 1697

"ویلیام هوگارت "هنرمند بزرگ انگلستان در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .وی نه تنها نقاشی چیرهدست بود بلكه در گراورسازی و حكاكی نیز دست داشت و آثار گرانبهایی از او باقیمانده است كه از جمله مهمترین آنها" احوالات یك نفر فاسق بیدین "را میتوان نام برد .وی روز 28 دسامبر 1764 میلادی وفات یافت .به روز 28 دسامبر 1764 مراجعه شود

24 آگوست سال 1714

"موپو "سیاستمدار ،اقتصاددان و قاضی معروف فرانسوی در قرن هجدهم میلادی در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .گر چه خانوادهاش مردمی متوسط بودند ولی خود او به نیروی هوش سرشاری كه داشت بعدها تا مقام وزارت لویی 15 بالا رفت .نام اصلیش" رنه - نیكلا - موپو "بود و روز 21 آوریل 1972 میلادی در 78 سالگی بدرود حیات گفت .به روز 21 آوریل 1792 مراجعه شود

24 آگوست سال 1832

"ماكسی میلیان "امپراتور مكزیك كه یك شاهزداه اتریش بود در كاخ سلطنتی معروف به" شون برون "قدم به عرصه وجود گذاشت و نام اصلی او" آرشیدوك فرییناند ژوزف - ماكسی میلیان "بود .در سال 1864 میلادی به امپراتوری كشور مكزیك رسید ولی به علت قیام" پابلو ژوارز "میهنپرست مكزیكی ،وی در 19 ژوئن 1867 در 35 سالگی اعدام شد .به روز 19 ژوئن 1867 در 35 سالگی اعدام شد.

24 آگوست سال 1869

"شارل اوگوستن دوسنتبو "منقد بزرگ و ادیب معروف فرانسه در قرن نوزدهم میلادی بعد از 65 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 15 فوریه سال 1804 میلادی در" بولونی "متولد شد .در جوانی به تحصیل طب پرداخت ولی بعد به دنیای ادبیات رو آورد .از مهمترین آثار این ادیب نامور" دلداریها - افكار ماه اوت - و مكالمات دوشنبه "را باید نام برد .به روز 15 فوریه 1804 مراجعه شود

24 آگوست سال 1900

"فردریك نیچه "یكی از بزرگترین فلاسفه قرن نوزدهم میلادی اروپا در دنیا ،دیده از جهان فرو بست .وی به سال 1844 میلادی در" بوئكن "واقع در كشور" آلمان "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .به سبب نفرتی كه وی از زنان داشت به نام دشمن شماره یك زنان معروف شده بود .وی هنگام مرگ 56 سال داشت .به روز 16 اكتبر 1844 مراجعه شود

24 آگوست سال 1914

جنگ" لنوی "كه در منطقهای به همین نام بین سپاه پنجم آلمان و سپاه سوم فرانسه در گرفته بود با پیروزی آلمانیها پایان یافت و فرانسویان به كلی منهدم شدند .در این جنگ كه همزمان با شكست" لانگل دوكاری "در 23 اوت 1914 از آلمانیها اتفاق افتاد" ،روفه "سردار فرانسوی با" ولیعهد آلمان "روبر بود و به علت برتری فاحش آلمانیها فرانسویان شكست خوردند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی