برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 28آگوست

28 آگوست سال 256 قبل از میلاد

سلسله تاریخی و معروف" اشكانیان "به توسط یكی از شجاعترین سرداران اقوام دلیر و جنگجوی" پارت "به نام" ارشك یا آرشاك "بعد از پیروزی بر" وه آنتیوخوس سوم - یا آنتیوكوس سوم "بنیان گذاشته شد و به این ترتیب سلسله نیمه یونانی" سلوكیها "منقرض شد .سلطنت اشكانیان مدت 482 سال طول كشید و در 18 ژانویه 226 با تاصسیس سلسله ساسانی پایان یافت .به روز 18 ژانویه 226 مراجعه شود

28 آگوست سال 1498

راه دریایی هندوستان كه اروپا را به ممالك مشرق و جنوب آسیا متصل میكرد توسط" واسكو دوگاما "دریانورد پرتغالی كشف شد .این راه بعد از بستهشدن راه قسطنطنیه كه از روز 29 مه 1453 به تصرف تركان عثمانی درآمده بود برای ایجاد ارتباط میان اروپا و آسیا كمال لزوم را داشت" .واسكو دوگاما "از راه دور زدن آفریقا به اقیانوس هندوستان رسیده بود .به روز 29 مه 1453 مراجعه شود

28 آگوست سال 1695

جنگ" آزوف "كه برای تصرف بندری به همین نام در ساحل دریای سیاه ،با حمله سپاهیان روسیه به فرماندهی پطر كبیر پادشاه نامدار آن كشور آغاز شده بود ،با شكست روسها پایان یافت در این جنگ ،پطر كبیر ،با نیروی عثمانی روبرو بود و چون عثمانیها قویتر از روسها بودند با وجود همه فداكاری و تلاشی كه پطر كبیر به كار برد ،معهذا روسها شكست خوردند .به روز 10 ژوییه 1696 مراجعه شود

28 آگوست سال 1756

جنگ پروس و اتریش بار دیگر آغاز شد و این بار هدف پروس تصرف ایالت ساكس بود كه در همان روزهای اول جنگ به مقصود خود نایل آمد .چون احتمال میرفت كه بعد از اتریش ،فرانسه مورد حمله قرار گیرد ،فرانسویان ابتدا 24 هزار سرباز به كمك اتریشیها فرستادند و به این ترتیب جنگ اتریش و پروس به جنگ پروس و فرانسه مبدل شد .به روز 1 مه 1756 و 1 مه 1757 مراجعه شود

28 آگوست سال 1813

شكست" براندنبورگ "در جریان جنگی به همین نام نصیب سپاهیان فرانسوی شد .در این جنگ ژنرال" اودینو "سردار فرانسوی با مارشال برنادوت كه در گذشته افسر ارتش فرانسه بود و اینك ولیعهد سوئد شده بود میجنگید .به علت فرار یك گردان از سپاهیان ساكسون كه در ارتش فرانسه بودند و پیوستن آنها به برنادوت" ،اودینو "شكست خورد و براندنبورگ بدست سوئدیها افتاد.

28 آگوست سال 1828

"لئو تولستوی "نویسنده معروف روسی در یكی از دهكدههای شهرستان" تولای "در روسیه قدم به عرصه وجود گذاشت .در كودكی یتیم شد و اقوامش او را بزرگ كردند .بعد از پایان تحصیلات به نویسندگی پرداخت و آثار برجستهای چون" قزاقها - آلبر - جنگ و صلح - آناكارنینا - حاجی مراد "نوشت .وی روز 7 نوامبر 1910 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 7 نوامبر 1910 مراجعه شود

28 آگوست سال 1833

برای اولین بار یك قانون ضد بردهداری در پارلمان یكی از ممالك اروپایی از تصویب گذشت .در این روز ،مجلس عوام انگلستان به اكثریت آراص رژیم بردگی را در انگلستان و سراسر قلمرو حكومت آن امپراتوری غیر قانونی اعلام كرد و به این ترتیب ،نبرد بزرگ سیاه و سفید برای بدست آوردن حق زندگی و آزادیهای اجتماعی در نقاط مختلف جهان آغاز شد.

28 آگوست سال 1914

نبرد دریایی معروف به" هلگولاند "در اطراف جزیرهای كوچك به همین نام در دریای شمال اتفاق افتاد .در این نبرد نیروی دریایی آلمان و انگلستان با یكدیگر روبرو بودند .هلگولاند كه متعلق به آلمان بود و از آن به عنوان پایگاه دریایی استفاده میشد ،در این روز مورد حمله انگلیسیها واقع شد و آلمانیها كه غافلگیر شده بودند سه رزمناو از دست دادن و جنگ با پیروزی انگلیسیها تمام شد

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی