برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 3آگوست

3 آگوست سال 1560

"شارل نهم "جوانترین پادشاهان قرن شانزدهم میلادی فرانسه ،پس از پدرش هانری دورم در دهسالگی به سلطنت رسید .وی كه چهارمین فرزند هانری دوم محصوب میشد ،روز 31 ژوییه 1550 میلادی در شهر" پاریس "متولد شده بود .شارل نهم پس از 14 سال سلطنت و 24 سال زندگی روز 26 اوت 1574 میلادی مرد .به روز 31 ژوییه 1550 و 26 اوت 1574 مراجعه شود

3 آگوست سال 1860

جزیره معروف سیسیل در جنوب ایتالیا واقع در دریای مدیترانه ،پس از 80 روز جنگ ،توسط سپاهیان یوسف گاریبالدی سردار و میهنپرست معروف ایتالیایی تصرف شد .گاریبالدی روز 13 مه همان سال با 1000 سرباز ،به سیسیل حمله كرد و چون مردم جزیره از سلطنت پادشاه تازه خود ،فرانسوای دوم ناراضی بودند به او كمك كردند و در این روز ،سیسیل ضمیمه ایتالیای متحد شد.

3 آگوست سال 1914

اولین كشتی ،از كانال پاناما عبور كرد و به این ترتیب ،این تنگه كه كار احداث آن را فرانسویها آغاز كرده و آمریكاییها به پایان رسانیده بودند آماده وودرو ویلسون بهرهبرداری شد .آخرین مانع ارتباط دو اقیانوس اطلس و كبیر كه در طرفین كانال قرار داشتند ،روز 10 اكتبر سال 1913 میلادی با فشار رییس جمهوری آمریكا منفجر شده بود .به روز 10 اكتبر 1913 مراجعه شود

3 آگوست سال 524

"بوئس "یكی از مشهورترین رجال سیاسی و فلسفی و فرهنگی قرون پنجم و ششم میلادی به جرم كفر و جادوگری در" رم "اعدام شد و به این ترتیب زندگی 44 ساله او پایان یافت" .بوئس "كه روز 17 ژانویه 480 میلادی در" رم "متولد شده بود بعدها به مقام وزارت تئودوریك كبیر رسید .از بهترین آثار او" مشورت فلسفی "را میتوان نام برد .به روز 17 ژانویه 480 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی