برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 20سپتامبر

20 سپتامبر سال 217 قبل از میلاد

جنگ تاریخی معروف به" ترازیمن "در حوالی دریاچهای زیبا به همین نام .میان امپراتوری مقتدر روم و كشور جنگجوی كارتاژ با پیروزی كارتاژیها به پایان رسید .این جنگ اولین برخورد مهم میان دو كشور در جریان جنگهای دوره دوم" پونیك "بود و سرداری كارتاژیها با" آنیبال "معروف بود كه با 20 هزار پیاده و 6 هزار فیلسوار و اسبسوار به حمله پرداخته بود .به روز 5 دسامبر 216 قبل از میلاد مراجعه شود

20 سپتامبر سال 1459

فرمان تاصسیس و ایجاد شهر" بخارست "پایتخت امروزی كشور رومانی توسط امپراتور" ولاد "فرمانروای آن روزگاران رومانی صادر شد .در این فرمان ،امپراتور پایتخت امروزی رومانی را" قلعه بخارست "خطاب كرده بود بخارست در جنوب شرقی رومانی بین رود دانوب و تپههای كارپات سفلی به مساحت 31 هزار هكتار قرار گرفته و رود" دمبوتیزا "آنرا مشروب میكند.

20 سپتامبر سال 1519

سفر تاریخی دور دنیای" ماژلان "دریاسالار و كاشف بزرگ" پرتغالی - اسپانیایی "آغاز شد .در این روز ماژلان با جلب حمایت چارلز پادشاه اسپانیا با 5 كشتی از بندر" سان لوكار "در اسپانیا عازم سفر شد در 29 نوامبر 1519 نزدیكی" پرنامبوكو "به آمریكای جنوبی رسید و در 21 اكتبر 1519 تنگه ماژلان را كشف كرد .گرچه وی در جزایر فیلیپین به قتل رسید ولی همراهانش راه او را ادامه دادند.

20 سپتامبر سال 1703

"هوشتات "در جریان نبردی به همین نام كه در محلی موسوم به" هوشتات "اتفاق افتاد ،نصیب مارشال دوویلار سردار سپاه فرانسه شد در هوشتات كه در سرزمین معروف باویر در آلمان قرار گرفته است ،آلمانیها ابتدا موفق به محاصره كردن مارشال دوویلار شدند ولی سردار فرانسوی كه روش خاصی در جنگ داشت در آستانه شكست پیروز شد و آلمانیها را تارومار كرد .به روز 13 اوت 1704 مراجعه شود

20 سپتامبر سال 1831

اولین" اتوبوس بخاری "ساخته شد و اختراع این اتوبوس كه از نیروی بخار برای حركت آن استفاده میشد ،درست دو سال بعد از اختراع" اتوبوس اسبی "صورت گرفت .مبتكر این اتوبوس جدید كه 30 نفر ظرفیت داشت و سرعت سیر آن بسیار كم بود یك انگلیسی به نام" گوردون برانز "بود كه بعد از مشاهده اتوبوس اسبی به فكر اختراع آن افتاد و در این روز آن را به كار انداخت و در كار خود موفق شد.

20 سپتامبر سال 1870

"رم "شهر تاریخی ایتالیا توسط سربازان ویكتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیای متحد تصرف شد و به این ترتیب عملیات جنگی آن پادشاه كه عامل اصلی ایجاد اتحاد ممالك و نواحی مختلف ایتالیا در قرن نوزدهم بود پایان یافت .با تصرف ایالت رم كه شهر" رم "نیز جزص آن بود پایتخت ایتالیا كه از روز 30 ژانویه" 1864 فلورانس "بود به رم منتقل شد.

20 سپتامبر سال 1938

"گابریل دانونزیو "نویسنده و ادیب معروف ایتالیا در قرون نوزدهم و بیست میلادی ،پس از 75 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه در شعر و نثر هر دو ،دست داشت ،روز 6 آوریل 1863 میلادی در" پسكارا "واقع در ایالت" آبروز "متولد شده بود .از مهمترین آثار دانونزیو جز مجموعه اشعارش" پیروزی مگر - آتش - و فرزند لذت "را باید نام برد .به روز 6 آوریل 1863 مراجعه شود

20 سپتامبر سال 1945

دوران تسلط ژاپنیها بر فیلیپین ،پایان یافت و از نو ،این مجمعالجزایر آسیای جنوب شرقی به تسلط آمریكاییها كه قبلاش نیز بر آن كشور حاكم بودند درآمد .ژاپن روز 8 ماه دسامبر 1941 میلادی) یك روز بعد از حمله به پیرل هاربور (به فیلیپین حمله كرد و روز 14 مه 1942 میلادی پس از 5 ماه جنگ آن جزایر را گرفت و در این روز به سبب شكست خوردن در جنگ دوم فیلیپین را تخلیه كرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی