برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی 21سپتامبر

21 سپتامبر سال 1509

دوران سلطنت 24 ساله و زندگی 52 ساله هانری" تودور "معروف به" هانری هفتم "پادشاه معروف و سر سلسله خاندان" تودور "در انگلستان پایان یافت .هانری تودور روز 11 مه 1457 میلادی در" لیمبورك كاستل "متولد شده بود .وی پس از برانداختن سلسله سلطنتی لانكاستر در 4 ژوییه 1485 میلادی با عنوان هانری هفتم سلسله تودور را تاصسیس كرد .به روز 4 ژوییه 1485 مراجعه شود

21 سپتامبر سال 1558

"شارلكن "یا" شارل پنجم "امپراتور نامدار اروپای قرن شانزدهم میلادی ،پس از 58 سال زندگی بدرود حیات گفت .این امپراتور بزرگ روز 3 اكتبر 1500 میلادی در" گان "متولد شده بود .در سال 1516 میلادی بعد از مرگ پدرش" فیلیپ زیبا "به سلطنت اسپانیا رسید و روز 28 مارس 1519 به امپراتوری اتریش و آلمان منصوب شد و تا روز 11 سپتامبر 1556 میلادی كه استعفا داد سلطنت كرد.

21 سپتامبر سال 1651

با پناهنده شدن شارل دوم ،پسر شارل اول پادشاه معدوم انگلستان به فرانسه دوران جنگهای انگلستان و اسكاتلند كه از روز 2 سپتامبر 1651 میلادی آغاز شده بود پایان یافت .در این جنگها اولیویر كرامول كه بعد از اعدام شارل اول در 9 فوریه 1649 میلادی زمامدار شده بود ،بعد از چند جنگ ،ادینبورگ را در 2 سپتامبر آن سال گرفت و اسكاتلندیها تسلیم شدند .به روز 2 سپتامبر 1651 مراجعه شود

21 سپتامبر سال 1746

بندر معروف" مدرس "پس از چهار روز جنگ دریایی و خشكی ،به تصرف نیروی فرانسه درآمد و" دوپلكس "سردار نامآور فرانسوی فاتحانه وارد این بندر كه بزرگترین مركز استعماری انگلیسیها محسوب میشد گردید .در جنگ" مدرس "دوپلكس 15 هزار سرباز جنگی و 7 كشتی داشت و قوای انگلیسیها 20 كشتی و 20 هزار سرباز بود و با این وصف پیروزی نصیب دوپلكس شد.

21 سپتامبر سال 1770

"ریش پانس "سردار و ژنرال معروف فرانسوی كه یكی از فاتحین جنگ تاریخی معروف به" هوهن لیندن "محسوب میشود در" متز "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" آنتوان ریش پانس "بود و از سردارانی محسوب میشد كه از درجات پایین سربازی به مقام ژنرالی رسیده بود .وی روز 4 فوریه 1802 میلادی پس از 32 سال زندگی وفات یافت .به روز 3 دسامبر 1800 مراجعه شود

21 سپتامبر سال 1792

بعد از لغو سلطنت در فرانسه ،جمهوری اول در آن كشور روی كار آمد .این دوره از جمهور فرانسه مدت دوازده سال به طول انجامید كه در آن سه دوره مشخص به چشم میخورد :كنوانسیون از 21 سپتامبر 1792 تا 26 اكتبر - 1795 دیركتوار از 26 اكتبر 1795 تا 11 نوامبر - 1799 كنسولا از 11 نوامبر 1799 تا سلطنت ناپلئون اول -این دوره در 28 دسامبر 1804 میلادی پایان یافت.

21 سپتامبر سال 1792

سلطنت در فرانسه ملغی شد و 371 نفر از وكلای مجلس ملی از 749 نفر وكلای آن مجلس كه در اولین جلسه آن مجلس حضور داشتند ،به اتفاق آراص به این الغاص سلطنت راصی دادن و به این ترتیب دوره اول سلطنت سلسله بوربونها كه لویی شانزدهم آخرین پادشاه آن محسوب میشود ،منقرض شد و دوره اول جمهوری فرانسه آغاز گردید.

21 سپتامبر سال 1832

"سروالتر اسكات "نویسنده و رماننویس بزرگ انگلیس در اسكاتلند در قرن نوزدهم میلادی بعد از 61 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" .سروالتر اسكات "روز دوم دسامبر سال 1771 میلادی در" ادنبورگ "متولد شده بود .از مهمترین آثار این نویسنده بزرگ" آیوانهو - طلسم - كئنتین وارد و سرباز اسكاتلندی "را باید نام برد .به روز 2 دسامبر 1771 مراجعه شود

21 سپتامبر سال 1891

"دون پدروی دوم - یا - پیر دوم "آخرین پادشاه كشور برزیل بعد از 66 سال زندگی و 57 سال سلطنت ،بدرود حیات گفت .این پادشاه ،روز 13 ژانویه سال 1825 در ریودوژانیرو متولد شده و روز 2 آوریل 1831 میلادی در 6 سالگی به سلطنت رسیده بود .وی در 15 نوامبر 1889 با قیام جمهوریخواهان روبرو شد و با اعلام رژیم جمهوری سلطنت او پایان یافت.

21 سپتامبر سال 1909

دكتر" كوام - نكرومه "سیاستمدار معروف آفریقایی و بانی استقلال كشور" گانا "در قریه" نزیها "متولد شد .پدرش كه آهنگر و مادرش فروشنده دورهگرد بود .وی دوره مدرسه مذهبی را طی كرد و سپس به آمریكا رفت و با باربری و كارگری تحصیلات خود را تا دكتری طی كرد .در جریانات نهضتهای ملل آفریقایی وی موفق شد كشور خود را روز 6 مارس 1957 استقلال دهد .به روز 6 مارس 1957 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی