برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 5سپتامبر

5 سپتامبر سال 1275

شهر آمستردام ،پایتخت سیاسی هلند امروز در كنار رودی به نام" آمستل "بنیانگذارده شد .این شهر كه بزرگترین و آبادترین شهرهای هلند و یكی از فعالترین بنادر بازرگانی جهانست ،در حدود یك میلیون نفر سكنه دارد و 60 درصد فعالیت بازرگانی هلند در آن متمركز است .ترقی و شهرت آمستردام از قرن هفدهم شروع شد و بعدها به جای لاهه پایتخت سیاسی هلند شد.

5 سپتامبر سال 1744

شهر پراگ و پایتخت چكاسلواكی امروزی و بوهم قرن هجدهم ،بار دیگر در جریان جنگهای هشت ساله اتریش دست بدست شد و این بار فاتحین پراگ پروسیها بودند كه به فرماندهی پادشاه جنگاور خود" فردریك "دوم آن شهر را تسخیر كردند .پراگ ابتدا توسط فرانسویها تسخیر شد و بعد اتریشیها آن شهر را گرفتند و در این روز پروسیها برای كمك به فرانسویها پراگ را تصرف كردند.

5 سپتامبر سال 1847

جنگهای استقلالطلبی الجزایر در قرن نوزدهم با شكست و اسارت سردار شورشی عرب" امیرعبدالقادر بن محییالدین "پایان یافت و علت شكست وی خیانت سلطان مراكش بود كه با عبدالقادر علیه فرانسویان اتحاد داشت .این جنگها كه دوره اول آن از روز 30 نوامبر 1832 و دوره دوم آن از 18 نوامبر 1839 شروع شده بود جمعاش 15 سال طول كشید .به روز 18 نوامبر 1839 مراجعه شود

5 سپتامبر سال 1888

"رادها كریشنان "دومین رییس جمهوری هندوستان در یك خانواده فقیر برهمن در" تیروتانی "نزدیك بندر معروف" مدرس "متولد شد .پس از ختم تحصیلات و ورود به دانشگاه در 28 سالگی استاد فلسفه مدرس شد و سپس به تحقیق و نگارش آثار متعددی چون" نقش مذهب در فلسفه "دست زد .وی پس از مشاغل مختلف سیاسی بعد از مرگ" راجندرا - پراساد "به ریاست جمهوری هند رسید.

5 سپتامبر سال 1914

"شارل پگی "شاعر و ادیب معروف فرانسوی كه 41 سال بیشتر از عمر او نمیگذشت ،در یكی از پیكارهای جنگ اول جهانی در حالی كه با درجه افسر احتیاط خدمت میكرد كشته شد .شارل پگی روز 7 ژانویه سال 1873 میلادی در اورلئان متولد شده و از دانشسرای عالی پاریس در رشته ادبیات فارغالتحصیل شده بود" چمدان باز "مهمترین اثر اوست .به روز 7 ژانویه 1783 مراجعه شود

5 سپتامبر سال 1951

"ملك طلال "ارشد اولاد ملك عبدالله پادشاه اردن كه روز 20 ژوییه 1951 میلادی به دست یكی از جوانان افراطی" اردن "به قتل رسیده بود ،به عنوان دومین پادشاه اردن به سلطنت رسید .سلطنت ملك طلال تا روز 2 مه 1952 میلادی كه به عنوان بیماری روحی به موجب راصی پارلمان اردن از سلطنت خلع شد ادامه داشت و پس از او فرزندش ملك حسین به سلطنت رسید .به روز 2 مه 1952 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی