برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 6سپتامبر

6 سپتامبر سال 48 قبل از میلاد

جنگ تاریخی" فارسال "در ناحیهای به همین نام میان دو عضو موئثر اولین اتحاد مثلث روم قدیم درگرفت كه منجر به نابودی یكی و امپراتوری دیگری شد .در این جنگ" ژول سزار "سردار روس و مبتكر اتحاد مثلث ،با پومپه روبرو بود زیرا پومپه قصد داشت مقام امپراتوری را بدست آورد .جنگ به نفع سزار تمام شد و مقام امپراتوری به سزار رسید و پومپه كشته شد .به روز 15 مارس 43 قبل از میلاد مراجعه شود

6 سپتامبر سال 1578

"ژان بولان "معمار و حجار برجسته فرانسوی در قرن شانزدهم میلادی ،پس از 66 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ژان بولان "یكی از سرشناسترین افراد خانواده معروف" بولان "است كه در فرانسه به معماری شهرت داشتند .وی كه یكی از هنرمندان بزرگ دوران رنسانس فرانسه محسوب میشود ،روز 24 آوریل 1512 میلادی متولد شده بود .به روز 24 آوریل 1512 مراجعه شود

6 سپتامبر سال 1706

جنگهای شش ساله لهستان كه از روز 27 فوریه 1701 میلادی با حمله سپاهیان سوئدی به فرماندهی شارل دوازدهم و پادشاه معروف سوئد آغاز شده بود ،با پیروزی سوئدیها تمام شد .در این جنگ حریف شارل دوازدهم" ،اگوست دوم "پادشاه لهستان بود .در جریان جنگ اگوست دوم از سلطنت خلع شد و به جای او استانیسلاس لكزینسكی به سلطنت رسید .به روز 27 فوریه 1701 مراجعه شود

6 سپتامبر سال 1916

حملات سپاهیان دولت رومانی به سرزمین" ترانسیلوانی "آغاز شد و به این ترتیب بعد از اعلان جنگ رومانی به امپراتوری اتریش و امپراتوری آلمان در جریان جنگهای بینالملل اول ،سربازان رومانی رسماش دوش بدوش متفقین وارد جنگ شدند .در این حمله ،رومانیها بعد از شكست اتریشیها قسمت عمدهای از ترانسیلوانی را تصرف كردند .به روز 27 اوت 1916 مراجعه شود

6 سپتامبر سال 1948

"ژولیانا "ملكه هلند به جای مادرش ویلهلمینا كه در دوران جنگ دوم جهانی بر هلند سلطنت داشت ،به سلطنت رسید .نام اصلی او" ژولیانا - لوئیز - آناماری - ویلهلمینا "است و روز 30 آوریل سال 1909 میلادی متولد شده است .وی در 7 ژانویه سال 1937 میلادی با پرنس برنادر ازدواج كرد .ملكه ژولیانا در 39 سالگی به سلطنت هلند رسید .به روز 30 آوریل 1909 مراجعه شود

6 سپتامبر سال 388

سلطنت و زندگی" شاپور سوم "با مرگ او پایان یافت و به این ترتیب دوران سلطنت برادرش" بهرام چهارم "آغاز شد" .شاپور سوم "فرزند" شاپور دوم "و ارمنستان برادرزاده" اردشیر "بود .وی بعد از مرگ عموی خویش" اردشیر دوم "از 10 اوت 382 میلادی سلطنت خود را آغاز كرده بود .اولین تقسیم بین ایران و روم در زمان سلطنت او اتفاق افتاد .به روز 14 ژانویه 385 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی