برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 7سپتامبر

7 سپتامبر سال 1533

"الیزابت اول "یكی از تاریخیترین و مقتدرترین ملكههای بریتانیای كبیر در قصر" گرینویچ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" هانری هشتم "پادشاه انگلیس بود و مادرش" آن بولین "بود كه به دستور هانری هشتم در برج لندن اعدام شد .الیزابت اول كه به نام" بسی "نیز معروف بود در سال 1558 میلادی به سلطنت رسید و 45 سال سلطنت كرد و روز 24 مارس 1603 مراجعه شود به روز 24 مارس 1603 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1701

اتحاد سیاسی بزرگ اروپا معروف به" اتحاد كبیر "در لاهه پایتخت هلند بین دولتهای انگلستان - هلند - آلمان و چند پادشاه كوچك آلمانی علیه فرانسه و فیلیپ پنجم پادشاه جدید اسپانیا ایجاد گردید زیرا فیلیپ پنجم نواده لویی چهاردهم بود .این اتحاد سبب ایجاد جنگ تاریخی 13 ساله فرانسه و اتحاد كبیر شد .به روز 15 نوامبر 1700 و 14 ماه مه 1702 و 6 مارس 1714 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1714

سلطنت 12 ساله و زندگی 49 ساله" ملكه آن "فرمانروای معروف انگلستان در اوایل قرن هجدهم میلادی پایان یافت .ملكه آن ،دختر ژاك دوم پادشاه مخلوع انگلستان بود .بعد از این كه خواهرش ماری دوم و شوهر اوگیوم سوم كه قبل از او سلطنت داشتند مردند ،از روز 19 مارس 1702 میلادی سلطنت به او رسید .وی روز 24 ژانویه 1665 میلادی متولد شده بود .به روز 24 ژانویه 1665 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1764

سلطنت" استانیسلاس پونیاتوسكی "بر لهستان آغاز شد و در این ماجرا سپاهیان روسی كه روز 19 مه همان سال ورشو را برای تهدید لهستانیها گرفته بودند نقش عمدهای بازی كردند .پونیاتوسكی آخرین پادشاه لهستان محسوب میشود زیرا بعد از مرگ او كه در سال 1798 میلادی اتفاق افتاد ،لهستان بین روسیه و پروس تقسیم شد .به روز 4 دسامبر 1732 و 25 مه 1798 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1812

جنگ بزرگ" سمنوسكویه "یا مسكوا در مقابل قریهای به همین نام در 150 كیلومتری مسكو میان ناپلئون بناپارت امپراتور روسیه و فیلد مارشال" كوتوزوف "فرمانده عالی سپاه روسیه اتفاق افتاد .در این جنگ ناپلئون 127 هزار سپاه و 580 توپ و روسها 140 هزار سپاه و 640 توپ داشتند .نتیجه جنگ با قتل 40 هزار روسی و 30 هزار فرانسوی به نفع فرانسویها ناپلئون بناپارت تمام شد.

7 سپتامبر سال 1829

اولین" اتوبوس "جهان ساخته شد و مبتكر این وسیله نقلیه جدید كه بر مبنای اختراع كالسكه بوجود آمده بود ،یك انگلیسی به نام" جورج شیلیبر "بود .اتوبوسی كه در این روز توسط" جورج شیلیبر "به كار افتاد با نیروی سه اسب حركت میكرد و 22 مسافر را حمل مینمود و از این حیث شبیه دلیجانهای قدیمی بود كه به جای بیابان در داخل شهرها ،مسافرین را حمل و نقل مینمود .به روز 7 سپتامبر 1831 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1927

كشتار فجیع" كمونیستهای چین "توسط افرادی نیروی حزب" كوئ- ومین - تانگ "به رهبری" چیانكایچك "اتفاق افتاد و دهها هزار نفر از كمونیستها نیز بعدها تیرباران شدند كه زن" مائوتسه - تونگ "یكی از آنها بود .علت اصلی قیام مائوتسه تونگ كه به اخراج چیانكایچك از چین منجر شد خیانت چیانكایچك به كمونیستها بود كه با آنان علیه ژاپنیها متحد شده بود .به روز 16 نوامبر 1893 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1940

بمباران مدهش و تاریخی لندن توسط 600 هواپیمای بمبافكن آلمانی كه 400 هواپیمای شكاری نیز آنها را محافظت میكردند انجام شد .این بمباران كه به دستور" رایش مارشال هرمان گورینگ "وزیر هواپیمایی آلمان نازی و تصویب هیتلر پیشوای آلمان صورت گرفت ،مدت 11 ساعت به طول انجامید و نیمی از لندن ویران شد و در حدود 2000 نفر تلفات داشت.

7 سپتامبر سال 1962

"گاستون - یاشلار "یكی از برجستهترین فلاسفه و نویسندگان فرانسه در قرن بیستم ،پس از 78 سال زندی بدرود حیات گفت .این ادیب مشهور كه به او" فیلسوف خیالی "لقب داده بودند ،روز 27 ژوئن 1884 میلادی در" بردو "متولد شده بود .از آثار مهم او" آشنایی نزدیك - روح جدید علمی - آب و خیالات و هوا و تفكرات "را باید نام برد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی