برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 8سپتامبر

8 سپتامبر سال 1313

"جیووانی - بوكاس "كه از او بیشتر به عنوان" بوكاچیو "در ادبیات و هنر قرن 14 میلادی یاد میشود ،در پاریس ،پایتخت فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت ،پایتخت فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت .وی اولین كسی است كه به نویسندگی ایتالیا سر و صورتی بخشید و در حقیقت آن را پایهگذاری كرد .بوكاچیو كه كتاب معروف" دكامرون "از آثار اوست ،روز 22 دسامبر 1375 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 22 دسامبر 1375 مراجعه شود

8 سپتامبر سال 1610

"داوید تنیه جوان "نقاشی و هنرمند فلاماندی در" تورتوسا "متولد شد .پدر وی موسوم به" داوید تنیه پیر "خود از برجستهترین نقاشان فلاماندی محسوب میشود و داوید تنیه جوان رموز نقاشی را در مكتب پدر فرا گرفت .وی سوژههای تابلوهای خود را از زندگی مردم كوچه و بازار میگرفت .داوید تنیه جوان روز 24 دسامبر 1685 در 75 سالگی مرد به روز 29 مه 1582 مراجعه شود

8 سپتامبر سال 1760

"كانادا "از طرف فرانسویان به انگلیسیها واگذار شد و هنوز هم كانادا با وجود استقلال داخلی ،جزص انگلستان محسوب میشود .كانادا ابتدا متعلق به فرانسه بود زیرا فرانسویان زودتر به آن سرزمین آمده و قلعهها و شهرهای متعددی برای خود درست كرده بودند ولی بعد از حمله" وولف "سردار انگلیسی به آن منطقه و تصرف كهبك در 13 سپتامبر 1759 میلادی فرانسویان از كانادا قطع امید كردند.

8 سپتامبر سال 1837

"میلیج بالاكیروف "یكی از آهنگسازان برجسته روسیه در قرون نوزدهم و بیستم میلادی در" نیژنی نووگورود "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از تحصیلات در دانشگاه سن پطرزبورگ به سبب علاقه زیادی كه به موسیقی داشت یكسره خود را وقف این هنر كرد .ریمسكی كورساكوف آهنگساز دیگر روسی مدتی شاگرد او بود .بالاكیروف روز 14 آوریل 1910 مرد .به روز 4 آوریل 1910 مراجعه شود

8 سپتامبر سال 1901

"هانری - تولوز - لوتروك "یكی از برجستهترین هنرمندان فرانسه ،پس از 37 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست و تنها كسی كه تابوت او را تا آلبی گورستان تشییع كرد مادرش بود در حالی كه امروزه تابلوهای او با گرانترین مبالغ خرید و فروش میشود .وی روز 24 ماه نوامبر 1864 میلادی در متولد شده بود .از مهمترین آثار وی" در مولنروژ "و" رقاصه "را باید نام برد.

8 سپتامبر سال 1914

جنگ" مازوری "در جریان جنگ بینالملل اول در گرفت این جنگ خونین ،كه در حقیقت مكمل جنگ" تانن برگ "محسوب میشود در حوالی دریاچهای به همین نام یعنی" مازوری "اتفاق افتاد و سرداری سپاه آلمانیها را" هیندنبورگ "به عهده داشت .در این جنگ با وجود فداكاری و رشادت روسها معهذا پیروزی نهایی باز با آلمانیها بود .به روز 2 ژانویه 1915 مراجعه شود مراجعه شود

8 سپتامبر سال 1943

جنگ ایتالیا و آلمان نازی در جریان جنگهای بیناملل دوم آغاز شد ،علت این جنگ بین دو متحد بزرگ آن جنگ ،این بود كه ایتالیاییها ،پس از سقوط موسولینی دیكتاتور بزرگ ایتالیا به رهبری مارشال بادوگلیو ،دست از جنگ با متفقین كشیده و تسلیم شده بودند .فیلد مارشال رومل افسر برجسته آلمانی ماصمور تصرف ایتالیا شد و با این وصف ایتالیا به تصرف متفقین درآمد.

8 سپتامبر سال 1945

قسمت جنوبی شبه جزیره كره در خاور دور ،به تصرف نیروهای ایالات متحده آمریكا درآمد و سپاهیان آن كشور تا مدار 38 درجه را اشغال كردند و این مقدمهای برای تجزیه آن سرزمین به دو كشور كره شمالی و كره جنوبی بود درست در همین زمان قسمت شمالی این سرزمین نیز تا مدار 38 درجه به تصرف نیروهای ارتش سرخ درآمد و استقلال كامل كره به این ترتیب از میان رفت.

8 سپتامبر سال 1951

قرارداد صلح میان دولت ژاپن كه در جنگ بینالملل دوم و بعد از انفجار دو بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاكی بنادر آن كشور شكست خورده بود ،با 49 كشور آمریكایی - اروپایی - آسیایی و آفریقایی) منجمله ایران (در سانفرانسیسكو به امضاص رسید .در جنگ بینالملل دوم آخرین كشوری كه به ژاپن اعلان جنگ داد ،روسیه شوروی بود كه در روزهای آخر شكست ژاپن وارد جنگ با آن كشور شد.

8 سپتامبر سال 1954

قرارداد تاریخی معروف به" پیمان دفاع مشترك آسیای جنوب شرقی "كه امروزه به علامت اختصاری" سیتو "مشخص میباشد در" مانیل "شهر معتبر فیلیپین به امضاص رسید .قرارداد ایجاد" سیتو "به ابتكار آمریكا و انگلستان با شركت آمریكا - انگلیس - فرانسه - استرالیا - زلاند جدید - فیلیپین - پاكستان و تایلند به امضاص رسیده بود و یكی از پیمانهای بسیار معتبر سیاسی و نظامی بعد از جنگ دوم جهانی محسوب میشود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی